درباره خانم سحر حبابیان

منشی و دستیار جراح در اتاق عمل

سحر حبابیان

سن :۲۴ سال

سابقه کاری: ۹ سال فعالیت در مطب پزشکان (دستیار دندانپزشک) و کلینیک دندانپزشکی

سمت فعلی :منشی و دستیار جراح در اتاق عمل

مدارک:مدرک فوریتهای پزشکی و اورژانس

مدرک تزریقات،پانسمان و بخیه