درباره خانم راما لیموچی

حسابدار و منشی مجموعه
 منشی و حسابدار دکتر حمید رضا فلاحی اهواز

منشی و حسابدار دکتر حمید رضا فلاحی اهواز

راما لیموچی

سابقه کار: ۹ سال
مهندسی عمران
دستیار دندانپزشک
سمت فعلی:
حسابدار و منشی مجموعه