درباره خانم میترا ملک خورشیدی

دستیار پزشک

میترا ملک خورشیدی

سن :۲۸ سال

سابقه کاری: ۱۰ سال دستیار دندانپزشک

مدارک:مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری