درباره خانم میترا ملک خورشیدی

دستیار پزشک
 میترا ملک خورشیدی دستیار جراح فک و صورت دکتر حمیدرضا فلاحی اهواز

میترا ملک خورشیدی دستیار جراح فک و صورت دکتر حمیدرضا فلاحی اهواز

میترا ملک خورشیدی

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری
سابقه کار ۱۱ سال
سمت فعلی : دستیار جراح فک و صورت ، دستیار ارتودنسی
مدارک :مدرک کنترل عفونت ،مدرک دستیار دندانپزشک، مدرک پروتز