درباره خانم لاله وکیل خیاط

دستیار پزشک
 دستیار جراح فک و صورت دکتر حمیدرضا فلاحی اهواز

دستیار جراح فک و صورت دکتر حمیدرضا فلاحی اهواز

لاله وکیل خیاط

لیسانس روابط عمومی

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

سابقه کار ۱۰ سال دستیار دندانپزشک

سمت فعلی :دستیار جراح فک و صورت

مدرک تحصیلی:لیسانس روابط عمومی،ارشد جامعه شناسی

مدارک :مدرک بهیاری و تزریقات،مدرک کنترل عفونت